สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณศักดา เกตุแก้ว

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร - ลอว์ จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2551
– นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2563
– สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา ทนายความ รุ่นที่ 35
– ผ่านการอบรมโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย รุ่นที่ 32 ประจำปี 2564

ประสบการณ์

– นิติกร ประจำกลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1472/2555 ประกอบอาชีพทนายความมาเป็นระยะเวลา 10 ปี
– เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร – ลอว์ จำกัด