สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณวิลาศ แก้วบุตร

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- เป็นกรรมการบริษัท ทศธรรม จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2541

ประสบการณ์

– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1845/2543 ประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายมาแล้ว 22 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– เป็นกรรมการบริษัท ทศธรรม จำกัด