สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณวินวรงค์ วินิจกิจเจริญ

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รุ่นแรก)
– ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ รุ่นที่ 26
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จากสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงแห่งสภาทนายความ

ประสบการณ์

– นิติกร ฝ่ายกฎหมาย กรมป่าไม้ ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ 2548-2551
– คณะทำงานพัฒนากฎหมายของกรมป่าไม้ 2549-2550
– ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด และบริษัทในเครือกลุ่มนกเงือก
– ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัทในเครือเชียงรายแลนด์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด