สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณหัตถฤชา กองโฮม

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปร - ลอว์ จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2561
– สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 54

ประสบการณ์

– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที่ 333/2565 ประกอบอาชีพทนายความมาเป็นระยะเวลา 1 ปี
– เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายมาเป็นระยะเวลา 4 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการ บริษัท โปร – ลอว์ จำกัด