ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ทิพโม

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ทิพโม

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2565
– กำลังศึกษาที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประสบการณ์

– ผู้ช่วยทนายความที่สำนักงานนิติทัชทนายความ ปี 2561
– เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายมาเป็นระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จำกัด
– กรรมการ บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด