คุณองอาจ ใบงาม

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทศธรรม จำกัด : lawtst.com

เราคือทนายความที่มากด้วยประสบการณ์
และความชำนาญในการดำเนินคดีความ

คุณองอาจ ใบงาม

- ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
- เป็นกรรมการบริษัท ทศธรรม จำกัด

วุฒิการศึกษา / การอบรม

– นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2524
– สำเร็จการฝึกอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 1

ประสบการณ์

– หัวหน้าสำนักงาน แผนทัดทนายความและธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2539
– เป็นทนายความใบอนุญาตเลขที่ 17838/2529 (เดิม 1975/2525) ประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายมาแล้ว 40 ปี
– เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด (เบนซ์ทองหล่อ)
– เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เค.ซี.เอส เดเวอลอปเมนต์ จำกัด
– เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Long Thi Inter Group co.,Ltd
– เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ JomTiem Hotel Inn Pattaya
– เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ BouTique Hotel Pattaya และในเครือ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

– ทนายความประจำ บริษัท ทศธรรม จำกัด
– เป็นกรรมการบริษัท ทศธรรม จำกัด